UTZ-sertifisering

Bærekraftig kakao

Hvis du leter etter de kule tingene og morsomme historiene om Cocio, må du lete et annet sted. Denne delen er en av våre mer seriøse, hvor vi forteller deg om hvordan vi prøver å gjøre verden til et mer bærekraftig sted. For selv om vi elsker lek og moro bryr vi oss også om bærekraftighet.

Nesten all den deilige kakaoen vår kommer fra Elfenbenskysten i Afrika, hvor produksjonen av kakao er avgjørende for inntekten til mange familier. Ved å bruke UTZ-sertifisert kakao ønsker Cocio å sikre ansvarlighet fra start til slutt i produksjonsprosessen – fra de små bøndene og hele veien til du holder flaska i hånda. UTZ-sertifiseringen sikrer at hver bonde følger et målrettet opplæringsprogram, som vil gi dem høyere inntekt og bedre levekår.

Vi er helt avhengige av kakaoen, og derfor vil vi ikke kjøpe vilkårlig kakao fra tilfeldige leverandører – vi aksepterer kun det beste. Derfor er 97 % av kakaoen Cocio kjøper i dag UTZ-sertifisert – og du kan se UTZ-logoen direkte på pakningen. Bøndene som tilhører UTZ-programmet er organisert i lokale kooperativer som selger kakaobønner til Cocios leverandører.

Ved å kjøpe UTZ-sertifisert kakao bidrar vi aktivt til å bedre leveforholdene til kakaobøndene, fordi den sikrer dem opplæring i landbruk og bedre priser på produktene de selger. Dette betyr at de får grunnleggende opplæring i hvordan dyrking av kakao skal skje, og de læres opp i hvordan man skal drive bærekraftig produksjon der fokuset er på å øke avlingene, øke kvaliteten, bekjempe barnearbeid og samtidig sikre bedre forhold både for folk og natur.

Og vi følger opp. Minst en gang i året sikrer eksterne og uavhengige inspektører at opplæringen fullføres, at regelverket følges og at forsyningskjeden dokumenteres hele veien til forbrukerne.

Ansvarlig produksjon

Vi vil ikke at det skal høres ut som en av de ”redd verden”-sangene, men vi prøver faktisk å gjøre noe bra i tillegg til å gi deg noe godt.

Vi bidrar til å hjelpe den vestafrikanske kakaoproduksjonen fra insekter og plantesykdommer. Disse kan ofte ødelegge avlinger, men heldigvis kan det unngås dersom bøndene får økt kunnskap og erfaring. Derfor sørger UTZ-programmet for at de får nødvendig kunnskap om disse truslene, bidrar til bedrede arbeidsforhold og sørger ikke minst for friskere kakao til Cocio – en vinn-vinn-situasjon. Cocio har jobbet for bærekraftig kakao siden 2008, men det var ikke før i 2010 man kunne kjøpe UTZ-sertifisert kakao fra Elfenbenskysten.

Hvis du ønsker å lære mer om UTZ-sertifisering kan du lese her: http://www.utzcertified.org

Bedrede leveforhold

I Elfenbenskysten finnes det nesten én million bønder med små stykker land, og de lever i utilgjengelige jungelområder. Dårlig infrastruktur, analfabetisme, helseproblemer og mangel på kunnskap om jordbruk gjør leveforholdene der svært dårlige.

Når bøndene blir del av UTZs kooperativ, forhindrer det mange av disse horrible forholdene og sikrer høyrere levestandard. UTZ-programmet besøker regelmessig bøndene og sikrer samtidig at de får en høyere pris for kakaobønnene sine. Det gjør det mulig for dem å sende barna dere på skole og investere i jordbruket.