Personvern

Cocio Chokolademælk A/S vet at du bryr deg om hvordan informasjon om deg blir brukt og delt, og det er viktig å forsikre deg om at all slik informasjon som kommer i besittelse, er ordentlig ivaretatt.

Denne personvernspolicyen viser trinnene vi gjennomfører for å sikre at informasjon som er gitt til oss, holdes sikker og konfidensiell og kun brukes til de formålene den er gitt for.

PERSONLIG INFORMASJON

Den eneste personlige informasjonen vi samler er den personlige informasjonen du gir oss når du registrerer deg hos oss eller når du kommuniserer med oss ​​via vår nettside. Vi vil til enhver tid, på forespørsel, gi deg en kopi av personlig informasjon som vi beholder om deg.

Vårt nettsted lagrer ikke eller tar ikke opp personlig informasjon automatisk, men logger bare brukerens Internet Protocol-adresse, som automatisk gjenkjennes av webserveren, som deretter leverer nettsider til din datamaskin. Hvis du er koblet til Internett, vil du ha en Internet Pro-tocol-adresse som kan se slik ut: 197.188.58.9.

PRIVATSINFORMASJON FOR COCIO.NO

Denne erklæringen beskriver hvordan Cocio Chokolademælk A/S som dataansvarlig, samler inn og behandler personopplysninger om deg i forbindelse med bruk av de elektroniske tjenestene som er koblet til Cocio.no

Vennligst les informasjonen nøye for å forstå hvordan vi fremmer, bruker og behandler dine personlige data. Hvis du har spørsmål om Cocios behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår ledende spesialist på datasikkerhet (dataprivacy@arlafoods.com).

Denne erklæringen berører følgende emner:

 1. Kategorier av personlige data og formål
 2. Opplysninger og overføring av personopplysninger
 3. Oppbevaringsperiode
 4. Dine rettigheter
 5. Kontakt
 6. Endringer i denne personvernserklæringen

1. KATEGORIER AV PERSONLIG DATA OG FORMÅL

1.1 Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger om deg:

 • IP-adresse
 • Adferdsdata på nettsiden
 • Konkurranseinformasjon
 • Kontaktinformasjon

1.2 Vi behandler personopplysningene for følgende formål og på listen over juridiske grunner:

 • Deltakelse i konkurranser (GDPR artikkel 6 (1) (b))
 • For å kunne svare når kontaktet via http://cocio.no/om-cocio/still-oss-et-spoersmaal/ (GDPR artikkel 6 (1) (b))
 • Administrasjon av brukerprofil (GDPR artikkel 6 (1) (b)

Når vi samler personopplysninger direkte fra deg med de formål som er beskrevet ovenfor, oppgir du adferdssdata når du surfer på nettstedet og personopplysninger frivillig for å delta i konkurranser, kontakte oss eller bruke tjenester. Konsekvensene av ikke å gi personopplysningene er at du ikke kan delta i konkurranser, kontakte Cocio via kontaktskjemaet på Cocio.no eller bruk de oppgitte tjenestene.

2. OPPLYSNING OG OVERFØRSEL AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Opplysninger om personopplysninger

Personopplysningene vil bli offentliggjort og deles med følgende mottakere basert på de opplistede rettsgrunnlagene:

 • Konkurransepremieleverandører og transportører (GDPR artikkel 6 (1) (b)
 • Skattemyndighetene (GDPR artikkel 6 (a) (c)

2.2 Gjøre personlige data tilgjengelig for dataprosessorer

Vi gir personopplysninger til våre samarbeidspartnere, inkludert IT-leverandører som lagrer og behandler personlige data på våre vegne. Slike forretningspartnere og leverandører er underlagt Cocios instruksjoner om lagring og behandling av personopplysninger. Videre er det Cocios ansvar at lagringen og behandlingen er i samsvar med privatdatalovgivningen.

 3. OPPBEVARINGSPERIODE

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene ovenfor.

 • Brukerprofiler på Cocio.no lagres til forespurt slettet av brukeren
 • Kontaktinformasjon og detaljer om forespørsel lagres i maksimalt 12 måneder etter at forespørselen er løst
 • Konkurransedata vil bli lagret i maksimalt 30 dager etter at konkurransepremier har blitt fullt ut hevdet og sendt

4. DINE RETTIGHETER

Med forbehold om visse lovbestemte unntak har du rett til å be om tilgang til personopplysningene vi holder og behandler med hensyn til deg.

Videre har du rett til å be oss om å rette opp eventuelle personlige opplysninger om deg som kan være feil, samt retten til å be om å begrense behandlingen av dine personlige data.

Du kan be om å motta personlige opplysninger om deg som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format hvis vår prosessering av slike personopplysninger er basert på ditt samtykke eller en kontrakt du har inngått med oss ​​(dataportabilitet).

På forespørsel vil vi slette personlige data om deg, med mindre vi har et rettslig grunnlag for videreføring av behandlingen.

Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten, for eksempel Datatilsynet.

5. KONTAKT

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål angående beskyttelse av dine personlige opplysninger eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter. Du kan kontakte vår Lead Specialist på Data Privacy (dataprivacy@arlafoods.com).

Adresse detaljer:
Cocio Chokolademælk A/S
Øresundsvej 15
6715 Esbjerg N
Denmark

6. ENDRINGER TIL DENNE PRIVATSKJEMA

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen.