FAQ om vår kakao

Hvor kommer Cocio-kakaoen fra?

97 % av all kakaoen Cocio bruker er UTZ-sertifisert. Den kommer fra Elfenbenskysten i Vest-Afrika (Elfenbenskysten produserer en tredjedel av all kakao i verden, så de vet hva de driver med). De resterende tre prosentene av vår kakao inkluderer organisk og noen få andre typer kakao, som ikke fås kjøpt med UTZ-sertifisering.

Hvem produserer kakao?

Nei, vi produserer den ikke selv. Vi kjøper det UTZ-sertifiserte kakaopulveret fra leverandøren vår Cargill, som prosesserer kakaobønner til kakaopulver og –smør (som vi senere bruker for å lage Cocio, vet du). Mange små familiegårder produserer de rå kakaobønnene, og alle selger dem til vår leverandør gjennom et kooperativ.

Hvordan sikrer Cocio en bæredyktig kakaoproduksjon?

Alt handler om å ha riktig tankesett. Når vi gjør en avtale med leverandøren vår om å kjøpe UTZ-sertifisert kakao, sikrer vi samtidig at alle kakaobønner vi bruker i våre produkter produseres i Elfenbenskysten og i henhold til UTZ-programmets regelverk. På den måten kan vi garantere at for hver kilo UTZ-sertifisert kakao vi bruker, finnes det tilsvarende mengde reservert for Cocio i Elbenskysten, som også lever opp til UTZ-programmets strenge regelverk.

Hvorfor bærekraftig kakao?

Hvorfor ikke? Vi ønsker å støtte bærekraftig og langsiktig utvikling for kakaobøndene i Elfenbenskysten. UTZ-programmets bønder klarer å øke inntekten og deres familiers levestandard gjennom informasjon og utdanning. Det synes vi er veldig viktig.

Hvordan bidrar UTZ-sertifisering til å bekjempe barnearbeid?

Barn skal ikke jobbe. Den triste sannheten er derimot at i veldig fattige land i Vest-Afrika er det fortsatt naturlig at barn hjelper til med høsting av kakao og andre oppgaver på de mange, små familiegårdene.

UTZ-programmets regelverk og kontrollsystem gir oss den beste garantien vi kan få for bekjempelse av farlig og ulovlig barnearbeid. Det er en lang og krevende prosess å endre holdningen til barnearbeid, og første steg er å sikre at barn får gå på skole. Selvfølgelig også at de ikke må utføre farlig arbeid, og ikke minst at de ikke skal tvinges til å jobbe.

Et viktig fokus for både Cocio og UTZ-programmet, er de strenge kravene for å gi barn fra små familiegårder gode vilkår for oppvekst og ikke minst bekjempelse av barnearbeid – og selvfølgelig støtter vi dette!

Hvorfor har du ikke fått kjøpe sertifisert kakao tidligere?

Vil ville selvfølgelig gjerne ha gjort det, men så enkelt er det ikke. Siden 2008 har vi aktivt undersøkt mulighetene for å bytte til UTZ-sertifisert kakao, men det var rett og slett ikke mulig å kjøpe dette fra Elfenbenskysten før i 2010. Vi ønsket ikke å lansere én nisjevariant med kakao fra et land uten problemer, men ville heller gi alle våre produkter dette og samtidig kunne ha påvirkning i et land der problemene er størst.

Hvorfor har dere valgt UTZ-sertifisering?

Dette var en av de største beslutningene vi måtte ta. Vi evaluerte alle de ulike alternativene og sertifiseringssystemene grundig. Vi valgte UTZ av følgende to grunner:

UTZ hever kakaobønders levestandard gjennom opplæring og langsiktig, bærekraftig utvikling – og våre leverandører kan levere UTZ-sertifisert kakao av samme type som vi allerede bruker i våre produkter. Det betyr at vi kan opprettholde den unike og fantastiske smaken Cocio har, samtidig som vi sikrer kakaobønder i Vest-Afrika bedre forhold. Det er å slå to flyer i én smekk.

Flere andre store merkevarer som IKEA, Mars og Sara Lee har også valgt UTZ som deres primære program for produksjon av kaffe, kakao eller begge.

Hva står UTZ for?

Navnet UTZ (”Ytz”) stammer fra et gammel maya-språk og betyr ”bra” – og det er derfor det står ”bra på innsiden” av logoen.